מזהים את הכוכבת שהגיעה להוליווד?

Photograph by Joan Hernandez Mir