מזהים את המנה?

Photograph by Raksanand

Photograph by Andrea Nguyen