מתחילים פשוט - איפה אני נמצא?

Photograph by Ramnath Bhat